Posts

Showing posts from July, 2013

Fwd: چه نرمش هایی برای درمان درد زیر کشکک یا زانوی جهندگان مفیدند

Image
چه نرمش هایی برای درمان درد زیر کشکک یا "زانوی جهندگان" مفیدند"دکتر مهرداد منصوری"

 تاندون کشکک Patellae tendon یک بافت همبندی بسیار سفت و محکم و به شکل طناب کوتاهی است که از لبه پایینی استخوان کشکک به برجستگی که در بالا و جلوی استخوان درشت نی قرار دارد و به آن توبرکل تیبیا Tibial tubercle میگویند متصل میشود. کشش هایی که به این تاندون وارد میشوند در صورتیکه بصورت مکرر و مداوم باشند در دراز مدت میتوانند موجب بروز پارگی های میکروسکوپی و بدنبال آن بروز التهاب در تاندون شوند. التهاب تاندون را تاندنیت هم میگویند و به التهاب تاندون کشکک یا تاندنیت کشکک به خاطر اینکه بیشتر در کسانی دیده میشود که حرکات جهشی انجام میدهند، بیماری زانوی جهندگان Jumper's knee میگویند. نرمش های طبی نقش بسیار مهمی در درمان این بیماری دارند. این نرمش ها در زیر به تفصیل توضیح داده میشوند. چهار نرمش اول را میتوان از همین امروز شروع کرد ولی نرمش های بعد باید موقعی انجام شوند که درد زانو کمتر شده باشد کشش همسترینگ در حالت ایستادهبایستید و پاشنه پای خود را بر روی یک چهارپ…