Posts

Showing posts from April, 2010

Farshid Farhat 's links

Image

Workshop on Information Hiding Systems

Image
Workshop on Information Hiding Systemsکارگاه علمی سیستم های پنهان سازی اطلاعات شاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه صنعتي شريف کارگاه علمی تحت عنوان سيستم هاي پنهان سازی اطلاعات (Information Hiding Systems) را در روزهاي 29 و 30 آبانماه سال جاري در سالن کهرباي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزار کرد. هدف از برگزاري اين کارگاه علمیآموزشي آشناکردن پژوهشگران شاغل در دانشگاه و صنعت با مفاهيم نهان نگاری، نشان گذاری و تحليل نهاننگاري ميباشد که در ادامه موضوعات مورد بحث در کارگاه به تفصيل بيان شده است.

برنامه روز چهارشنبه 29 آبان 1387 (مباحث مقدماتی):
9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید
9:05 سخنرانی فرشید فرحت، رئیس شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه صنعتی شریف
9:15 سمینار نهان نگاری، اهداف و کاربردهای آن (محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
9:55 سمینار نیازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (1) (نيما خادمي کلانتری، دانشجوی کارشناسی ارشد امیرکبیر)
  • مدلهاي بينايي و شنوايي انسان و نقش آن در نامحسوس بودن نهان نگاره
  • متريکهاي نهان نگاري (SNR,PSNR, PEAQ, Q…