Posts

Showing posts from 2013

Fwd: چه نرمش هایی برای درمان درد زیر کشکک یا زانوی جهندگان مفیدند

Image
چه نرمش هایی برای درمان درد زیر کشکک یا "زانوی جهندگان" مفیدند"دکتر مهرداد منصوری"

 تاندون کشکک Patellae tendon یک بافت همبندی بسیار سفت و محکم و به شکل طناب کوتاهی است که از لبه پایینی استخوان کشکک به برجستگی که در بالا و جلوی استخوان درشت نی قرار دارد و به آن توبرکل تیبیا Tibial tubercle میگویند متصل میشود. کشش هایی که به این تاندون وارد میشوند در صورتیکه بصورت مکرر و مداوم باشند در دراز مدت میتوانند موجب بروز پارگی های میکروسکوپی و بدنبال آن بروز التهاب در تاندون شوند. التهاب تاندون را تاندنیت هم میگویند و به التهاب تاندون کشکک یا تاندنیت کشکک به خاطر اینکه بیشتر در کسانی دیده میشود که حرکات جهشی انجام میدهند، بیماری زانوی جهندگان Jumper's knee میگویند. نرمش های طبی نقش بسیار مهمی در درمان این بیماری دارند. این نرمش ها در زیر به تفصیل توضیح داده میشوند. چهار نرمش اول را میتوان از همین امروز شروع کرد ولی نرمش های بعد باید موقعی انجام شوند که درد زانو کمتر شده باشد کشش همسترینگ در حالت ایستادهبایستید و پاشنه پای خود را بر روی یک چهارپ…

تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی – مغولی

مقاله زیر در " ماهنامه علمی و فنی دانشمند، سال 29، شماره 8، سال 1370 - توسط استاد محمدرضا صیاد" نگاشته شده است. که در اینجا بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر شده است.
نامیدن هر سال به نام یک حیوان، بیشتر در اثر عوامل اعتقادی یا فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم شده است. این نوع عوامل از ریشه هایی سرچشمه می گیرد که با تقویم این گونه ملل در ارتباط است.

تقویم ترکی – مغولی، از حدود قرن هفتم هجری قمری یعنی پس از استیلای مغول بر ایران، به تقویم ایرانیان راه یافت. این تقویم از نوع شمسی – قمری است، بدین معنی که سال آن و ماه های آن قمری است. اسامی 12 ماه قمری این تقویم در ترکی به ترتیب به معنی : ماه اول، ماه دوم و... نامیده می شود. این تقویم دارای دوره 12 ساله حیوانی است که اسامی معادل فارسی سالهای آن، به ترتیب عبارتند از : موش ، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ ، سگ و خوک.
در ایران، استفاده از این تقویم در دوره صفویه(907 تا 1135 هجری قمری) متداول شد. از آن زمان تا اواسط قرن سیزدهم هجری قمری که جایگزین تقویم جلالی شد، بیشتر در امور دولتی و شرح…

Cultural Diversity in IRAN

Image

History of IRAN (3200 BCE - 2013 CE)

Image

Farshid Farhat (fuf111 at cse psu edu)

Farshid Farhat @ Computer Science and Engineering Dep. of Pennsylvania State University
Farshid Farhat CSE
Farshid Farhat PSU

No "Transcend" just lose and fail!

Image
I had bought two external Transcend HDs, that after 6 months both of them failed!
No "Transcend" just lose and fail!